Title image

Takmičarske propozicije

Uslovi konkursa Pravo učešća na festivalu imaju tamburaški sastavi pod sledećim uslovima:
Propozicije za male sastave:

Član 1
Tamburaški sastav koji konkuriše može da ima od 5 do 12 članova.
-Učesnici takmičenja mogu da izvedu repertoar bez žanrovskih ograničenja.

Član 2
Orkestri prijavljuju širi izbor programa kako bi se izbeglo ponavljanje numera.

Član 3
Nastup može da traje do 15 minuta. Svaki orkestar je obavezan da program izvede po prijavljenom redosledu (sa punim podacima o nazivu dela i autorima). 

Član 4
Za učešće na festivalu potrebno je popuniti Prijavu (u prilogu), priložiti kratku biografiju i 3-4 fotografije punog sastava, zvučni zapis programa ili deo programa i dostaviti Organizatoru elektronskom poštom na adresu adamovjoca@gmail.com ili [email protected].com najkasnije do 31. 12. 2018. gbodine.

Član 5
Izbor učesnika, redosled nastupa i članove stručnog žirija vrši Umetnički savet Tamburica festa. 

Član 6
Stručni žiri festivala ocenjuje nastup svakog orkestra na osnovu sledećih elemenata:
 Izbor repertoara – težina i složenost
 Homogenost zvuka, preciznost, tempo, dinamika i interpretacija
 Opšti umetnički utisak, faktor dopadljivosti nastupa i programa
Svaki član žirija, na osnovu ukupnog utiska, orkestru dodeljuje 5, 6, 7, 8, 10 ili 12 poena.
Ukoliko više orkestara ima isti zbir bodova, prednost ima onaj sa više dvanaestica.

Član 7
Festivalske nagrade
 I, II i III nagrada stručnog žirija za orkestre
 Nagrada za najboljeg primaša
 Nagrada za najboljeg basprimaša
 Nagrada za najboljeg begešara
– Nagrada za najboljeg vokalnog solistu

I, II i III nagrada dodeljuje se prema rang listi osvojenih bodova. Ostale nagrade se dodeljuju usaglašavanjem individualnih stavova članova stručnog žirija.

Sve nagrade su u vidu plakete i diplome.
Propozicije za velike sastave:

Član 1
Veliki tamburaški orkestri mogu da se takmiče u sastavu od 16 do 24 članova(prekobrojni sami sebi plaćaju troškove boravka), uz uslov da su zastupljeni svi standardni instrumenti ovakvog sastava. 

Član 2
Program za takmičenje:
 Jedna instrumentalna kompozicija koja pretstavlja podsticaj u inventivnom i inovacijskom smislu u tamburaškoj muzici.
 Jedna instrumentalna kompozicija po slobodnom izboru iz tamburaške literature ili seriozne muzičke literature prilagođene tamburaškom orkestru.
 Muzička numera za jednog ili više vokalnih solista.
 Narodna igra (izvorna ili u umetničkoj obradi) ili kompozicija rapsodičnog karaktera na narodne motive. 

Član 3
Orkestar može da izvede jednu kompoziciju sa 1-2 instrumenta (grupa udaračkih instrumenata i jedan melodijski instrument) koji ne pripadaju tamburaškom instrumentariju ako su kompozicija ili aranžman tako pisani. 

Član 4
Orkestri prijavljuju širi izbor programa kako bi se izbeglo ponavljanje numera. 

Član 5
Program može da traje do 20 minuta. Svaki orkestar je obavezan da program izvede po prijavljenom redosledu (sa punim podacima o nazivu dela i autorima). 

Član 6
Za učešće na festivalu potrebno je popuniti Prijavu (u prilogu), priložiti kratku biografiju i 3-4 fotografije punog sastava, zvučni zapis programa ili deo programa i dostaviti organizatoru elektronskom poštom na adresu [email protected] ili Danilo Ninković +381 63 532 465 [email protected] i  [email protected] najkasnije do 15. 12. 2018. godine.

Član 7
Izbor učesnika, redosled nastupa i članove stručnog žirija vrši Umetnički savet Tamburica festa. 

Član 8
Stručni žiri festivala ocenjuje nastup svakog orkestra na osnovu sledećih elemenata:
– Izbor repertoara – težina i složenost
 Homogenost zvuka, preciznost, tempo, dinamika
 Interpretacija, umetničko shvatanje i izvođenje programa
 Funkcionalnost i doprinos dirigenta u stvaranju opšteg utiska
 Opšti umetnički utisak, faktor dopadljivosti nastupa i programa
Svaki član žirija, na osnovu ukupnog utiska, orkestru dodeljuje 5, 6, 7, 8, 10 ili 12 poena.
Ukoliko više orkestara ima isti zbir bodova, prednost ima onaj sa više dvanaestica.

Član 9
Festivalske nagrade – Prva, druga i treća, dodeljuju se prema količini osvojenih bodova. Nagrada za najboljeg dirigenta na Tamburica festu 2019. se dodeljuje usaglašavanjem individualnih stavova članova stručnog žirija.
Sve nagrade su u vidu plakete i diplome.

Za dodatne informacije:
Jovan Adamov +381 63 591 343, e-mail: [email protected]Način prijavljivanja izvođača:
Potrebno je da orkestri u elektronskoj formi pošalju organizatoru
PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA TAMBURICA FESTU 2019,
na e-mail: [email protected] ili [email protected]
sa sledećim podacima:
– Biografiju orkestra, podatke osobe za kontakt sa brojem telefona, adresom i e-mail adresom, kao i nekoliko fotografija.
– Spisak pesama koji će kandidati izvoditi na festivalu.