Title image

Takmičarske propozicije

Organizacioni odbor „Tamburica fest – a“  raspisuje

KONKURS

 za učestvovanje tamburaških orkestara na XIV svetskom TAMBURICA FEST – u u Novom Sadu, od 19. do 21. 08. 2021. godine.

Nastup malih sastava predviđen je za petak, 20. 08 2021.

Uslovi konkursa    

Pravo učešća na festivalu imaju tamburaški sastavi pod sledećim uslovima:

Mali sastavi:

– Tamburaški sastav koji konkuriše može da ima od 5 do 12 članova.

– Učesnici takmičenja mogu da izvedu repertoar bez žanrovskih ograničenja u trajanju nastupa do 12 minuta.

Način prijavljivanja izvođača

Za učešće na festivalu potrebno je popuniti Prijavu (u prilogu), priložiti kratku biografiju i 3-4 fotografije punog sastava, zvučni zapis programa ili deo programa i dostaviti Organizatoru elektronskom poštom na [email protected] ili [email protected]  najkasnije do 1.06. 2021. godine.

Organizator će obavestiti sve odabrane učesnike  najkasnije do 1. 07. 2021. godine. Odabrani orkestri se obavezuju da pismeno potvrde svoje učešće najkasnije do 5. 07. 2021. godine.

Organizator o svom trošku obezbeđuje pun pansion u hotelskom smeštaju u Novom Sadu za   vreme boravka učesnika iz daleka. Učesnici dolaze na festival o svom trošku. Organizator  obezbeđuje vrhunske uslove za nastup i produkciju, nagrade, kao i promociju u medijima.

Za dodatne informacije:

Jovan Adamov +381 63 591 343, [email protected]

Danilo Ninković +381 63 532 465 [email protected]

[email protected]