Blog

Konkurs za učestvovanje tamburaških malih sastava na XVII svetskom TAMBURICA FEST-u

     Organizacioni odbor Tamburica fest – a“  raspisuje

KONKURS

         za učestvovanje tamburaških malih sastava na XVII svetskom TAMBURICA FEST – u

  u Novom Sadu, od 12. do 15. septembra 2024. godine.

Uslovi konkursa

Pravo učešća na festivalu imaju tamburaški sastavi pod sledećim uslovima:

– Tamburaški sastav koji konkuriše može da ima od 5 do 12 članova.

– Učesnici takmičenja mogu da izvedu repertoar bez žanrovskih ograničenja u trajanju nastupa

   do 15 minuta.

Način prijavljivanja izvođača

Za učešće na festivalu potrebno je popuniti Prijavu (u prilogu), priložiti kratku biografiju i 3-4 fotografije punog sastava, zvučni zapis programa ili deo programa i dostaviti Organizatoru elektronskom poštom na  [email protected]  najkasnije do 30. 04. 2024. godine. 

Organizator će obavestiti sve odabrane učesnike  najkasnije do 10. 05. 2024. godine. Odabrani orkestri se obavezuju da pismeno potvrde svoje učešće najkasnije do 01. 06. 2024. godine.

Organizator o svom trošku obezbeđuje pun pansion u hotelskom smeštaju u Novom Sadu za vreme boravka učesnika iz daleka. Učesnici dolaze na festival o svom trošku. Organizator obezbeđuje vrhunske uslove za nastup i produkciju, nagrade, kao i promociju u medijima.

Za dodatne informacije: Jovan Travica +381 65 890 2583  [email protected] ;

Danilo Ninković +381 63 532 465 [email protected]  i  [email protected]

Prijava