Blog

KONKURS ZA FESTIVAL “TAMBURICA FEST 2024”

Organizacioni odbor Svetskog “Tamburica festa” objavljuje

KONKURS ZA FESTIVAL “TAMBURICA FEST 2024”

„TAMBURAŠKA MONDOVIZIJA“, Izbor najlepše nove pesme 2024 – Internacionalni program

Uslovi konkursa:

1. Pravo učešća na konkursu za izbor najlepše nove pesme 2024 imaju sva zainteresovana lica, kompozitori i tekstopisci iz celog sveta s tim što isto lice može biti autor ili koautor najviše dve pesme. Na konkursu ne mogu da učestvuju članovi konkursne komisije niti članovi organizacionog odbora festivala.

2. Pesme koje se šalju na konkurs moraju biti originalne i ne smeju prethodno biti promovisane i objavljene. Dozvoljena je prijava pesama koje su komponovane na postojeći tekst, odnosno, na već objavljeno delo iz oblasti poezije, pod uslovom da su autor teksta ili njegovi naslednici dali saglasnost i da isti tekst nije korišćen za komponovanje i objavljivanje muzičkih dela. Podnosilac prijave odgovara za tačnost podataka o kompoziciji i koautorima.

3. Kompozicije treba slati u formatu studijskog ili demo snimka ili notnim i tekstualnim zapisima u trajanju do četiri minuta na imejl adresu [email protected]. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na veb sajtu https://tamburicafest.com do 01.03.2024. Prijave koje dospeju na konkurs se ne vraćaju, a podnosilac prijave nema pravo da povuče prijavljene pesme.

4. Od dostavljenih prijava konkursna komisija bira 15 kompozicija koje će biti snimljene za audio nosač zvuka festivala i biće izvedene na festivalu. Sve odabrane pesme izvode se uz pratnju festivalskog tamburaškog orkestra u aranžmanima za tamburaški orkestar. Aranžere isključivo bira muzička produkcija „Tamburica festa“. Podnosilac prijave, odnosno kompozitor i tekstopisac mogu predložiti vokalnog solistu za pesmu, a konačnu odluku o vokalnom solisti donosi organizacioni odbor festivala.

5. Slanjem prijave na konkurs podnosilac prijave daje saglasnost da se odabrana dela prvi put javno izvedu na festivalu, prenose i emituju na radijskim i televizijskim programima svim poznatim modalitetima emitovanja, reemituju, javno saopštavaju putem interneta, interaktivno činjenje dostupnim, beleže, umnože i stave u promet bez obzira na način umnožavanja i stavljanja u promet, snime na audio nosač, odnosno audio video nosač, umnože i stave u promet bez ograničenja u pogledu broja primeraka.

Za sva dodatna pojašnjenja i informacije možete se obratiti na imejl adresu [email protected]. ili na telefon +381 63 660 125