Blog

SVETSKA TAMBURAŠKA ASOCIJACIJA PREDSTAVILA PRVI ZBORNIK STRUČNIH RADOVA O TAMBURICI Novi Sad, 28.03.2017. godine

TRADICIJA MEĐU KORICAMA

„ZBORNIK stručnih radova“, prvi takve vrste, nastalih na Međunarodnom skupu u okviru Kongresa Svetske tamburaške asocijacije, predstavljen je juče u sedištu planetarnog tamburaškog udruženja u Novom Sadu. Reč je o knjizi sa 12 radova eminentnih stručnjaka na četiri jezika, ruskom, engleskom, nemačkom i srpskom u kojoj je sa raznih aspekata sagledana tamburaška umetnost, očuvanje tradicije i kulture.
Dr Jovan Pejčić, predsednik Svetske tamburaške asocijacije, naglasio je da je Tamburica fest svojim sadržajima i angažovanjem na negovanju baštine, doprinela da Novi Sad postane evropska prestonica kulture.
– Prvi put u istoriji je urađen zbornik ovakog tipa. On je namenjen kako učenicima, tako i stručnjacima ali i svim ljubiteljima tamburaške muzike. Reč je o delima stručnjaka iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore, koja su prvi put objedinjena među koricama kao zavet buidućim generacijama. Svetski festival „Tamburica fest“ doprineo je svojim sadržajima da Novi Sad dobije epitet Evropske prestonice kulture 2021. godine s obzirom na to da pored izvođača okuplja i brojne stručnjake koji se bave etno muzikologijom, ali i književnike, pesnike, likovne umetnike… Prikazali smo ono u čemu smo najbolji na svetu, a to su tamburaši, svetski tamburaški festival i tamburaška kultura.
Radovi po sadržaju su zapravo analize i priče o tamburaškoj muzici i njenom razvitku u Sloveniji, Mađarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Predstavljena je retrospektiva tamburice i njen položaj danas u društvu.
Jovan Adamov, umetnički direktor Svetske tamburaške asocijacije naglasio je da je ta Asocijacija logičan nastavak „Tamburica festa“, a da je Zbornik radova jedan od ciljeva promocije tamburaške muzike.
– Kada smo pre deset godina krenuli sa festivalom jedan od ciljeva bio je da tamburaši iz kafanskih prostora zauzmu koncertne dvorane, što sada nije retkost. Zahvaljujući našem radu i promociji tamburaške muzike tokom prethodnih 10 godina, tamburaši su učinili svoj repertoar raznovrsnijim i dokazali da mogu najkopleksnije repertoare da izvedu što je i tema zbornika. Nema ničeg što može da se svira na violini ili klaviru, a da ne može da se izvede i na tamburici. To je naš osnovni motiv i vodilja i biće u budućnosti – rekao je Adamov.
Julijana Jovanović, koja je diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, autorka je jednog od stručnih radova u zborniku.
– Moj rad se odnosi na nove pesme koje su komponovane i izvedne na svetskom taburaškom festivalu. Naime tamburaški orekstri su imali zadatak da nastupe sa autorskom pesmom, a moj zadatak je bio da istražim na koji način su se te kompozicije razvijale i da li su imale uspeha kod ljubitelja tamburaškog zvuka- rekla je Jovanovićeva.
Zbornik stručnih radova biće uručen kulturnim i obrazovnim insitucijama.

Na slici sa promocije- Julijana Jovanović, dr Jovan Pejčić, Jovan Adamov i Danilo Ninković