Blog

OVE GODINE U OKVIRU „TAMBURICA FESTA 2015“ KONGRES SVETSKE TAMBURAŠKE ASOCIJACIJE I NAUČNI SKUP

U okviru ovogodišnjeg, osmog po redu svetskog tamburaškog festivala „Tamburica fest 2015“, održaće se i drugi Kongres Svetske tamburaške asocijacije kojem će prisustvovati delegati Skupštine tog planetarnog tela tamburaštva. Poznato je da je sedište Svetske tamburaške asocijacije u Novom Sadu, jednoglasnom odlukom na Osnivačkoj skupštini na kojoj je aklamacijom svih delegata zbog izuzetnih zasluga za unapređenje tamburaške muzike, tradicije i kulture, za predsednika izabran dr Jovan Pejčić, idejni tvorac i prvi čovek „Tamburica festa“. Njeogovom izboru je, svakako, doprineo svetski tamburaški festival koji je po ocenama svih učesnika najznačajniji i najveći tamburaški događaj na svetu svih vremena.
Ove godine uz Kongres, održaće se i Međunarodni naučni skup na kojem će predavanja upriličiti i svoje radove predočiti najveći autorireti tamburaške muzike: mr Branko Davidović, predsednik Evropskog tamburaškog saveza iz Republike Srpske, profesor Mihael Ferić iz Hrvatske, profesor mr Zoran Mulić iz Novog Sada, Damir Zajec iz Slovenije, Ivan Mamužić iz Mađarske, Emir Prekić iz Crne Gore, profesor Franjo Batorek iz Hrvatske, mr Marija Dumnić iz Beograda, Stipan Jaramazović iz Subotice, mr Julijana Jovanović iz Novog Sada, profesor Đura Parčetić iz Sombora i Miro Marinković iz Republike Srpske.
Oni su u svojim radovima obradili najinteresantnije teme iz oblasti kompozicije, aranžmana, etnomuzikologije, tehnike muziciranja, sociološkog i psihološkog uticaja tamburaške muzike na pozitivne vibracije ljudske egzistencije i društva. Naučni skup će se održati u Svečanoj sali hotela „Novi Sad“, koji je inače, oficijelni hotel svetskog tamburaškog festivala.
U četvrtak, 25. juna, Naučni skup trajaće od 15 do 18 časova a u petak, 26. juna od 10 do 13 časova.
Svi zainteresovani koji bi želeli da prisustvuju predavanjima mogu da se prijave na adresu [email protected], Bojani Marović 063665766.
Cilj naučnog skupa je da se svake godine razmene dosadašnja iskustva i izlože nove ideje i vizije u cilju unapređenja tamburaške muzike i srećnijeg društva. Jer, muzika je, kako i pesma kaže, najkraći put do sreće.
Festival „Tamburica fest 2015“, Kongres Svetske tamburaške asocijacije i Naučni skup sa internacionalnim učešćem, daju orgoman doprinos da Novi Sad ponese epitet evropske prestonice kulture.