Blog

KONKURS za učestvovanje tamburaških orkestara na XII svetskom TAMBURICA FEST-u u Novom Sadu, od 20. do 22. juna 2019. godine.

Uslovi konkursa
Pravo učešća na festivalu imaju tamburaški sastavi pod sledećim uslovima:

Mali sastavi:
– Tamburaški sastav koji konkuriše može da ima od 5 do 12 članova.
– Učesnici takmičenja mogu da izvedu repertoar bez žanrovskih ograničenja u trajanju nastupa do 15 minuta.  

Veliki orkestri:
 Veliki tamburaški orkestri mogu da se takmiče u sastavu od 16 do 24 članova (prekobrojni sami sebi plaćaju troškove boravka), uz uslov da su zastupljeni svi standardni instrumenti ovakvog sastava. 

Program za takmičenje:
– Jedna instrumentalna kompozicija koja pretstavlja podsticaj u inventivnom i inovacijskom smislu u tamburaškoj muzici.
– Jedna instrumentalna kompozicija po slobodnom izboru iz tamburaške literature ili seriozne muzičke literature prilagođene tamburaškom orkestru.
– Muzička numera za jednog ili više vokalnih solista.
– Narodna igra (izvorna ili u umetničkoj obradi) ili kompozicija rapsodičnog karaktera na narodne motive. 

Orkestar može da izvede jednu kompoziciju sa 1-2 instrumenta (grupa udaračkih instrumenata i jedan melodijski instrument) koji ne pripadaju tamburaškom instrumentariju ako su kompozicija ili aranžman tako pisani. 

Nastup velikih orkestra može da traje do 20 minuta. Svaki orkestar je obavezan da program izvede po prijavljenom redosledu (sa punim podacima o nazivu dela i autorima). 

Način prijavljivanja izvođača
Za učešće na festivalu potrebno je popuniti Prijavu (preuzeti ovde), priložiti kratku biografiju i 3-4 fotografije punog sastava, zvučni zapis programa ili deo programa i dostaviti Organizatorelektronskom poštom na [email protected] ili [email protected]  najkasnije do 31. 12. 2018. godine.

Organizator će obavestiti sve odabrane učesnike  najkasnije do 10. 01. 2019. godine. Odabrani orkestri se obavezuju da pismeno potvrde svoje učešće najkasnije do 15. 01. 2019. godine.

Organizator o svom trošku obezbeđuje pun pansion u hotelskom smeštaju u Novom Sadu za vreme boravka učesnika iz daleka. Učesnici dolaze na festival o svom trošku. Organizator obezbeđuje vrhunske uslove za nastup i produkciju, nagrade, kao i promociju u medijima.

Za dodatne informacije:
Jovan Adamov
+381 63 591 343,
adamovjoca@gmail.com

Danilo Ninković
+381 63 532 465

[email protected] 
[email protected]

Prijavu za nastup možete preuzeti ovde