Blog

Konkurs

Organizacioni odbor „Tamburica fest – a“ raspisuje

KONKURS

za učestvovanje tamburaških orkestara na IX svetskom TAMBURICA FEST – u

u Novom Sadu, Petrovaradinska tvrđava, od 23. do 25. juna 2016. godine.

Pravo učešća na festivalu imaju tamburaški sastavi pod sledećim uslovima:

– Tamburaški sastav koji konkuriše može da ima najmanje 5, ili najviše 12 članova.

– Izvođač pojedinac, instrumentalista ili pevač, može učestvovati isključivo u jednom sastavu.

– Tamburaški sastav može biti dopunjen sa najviše dva akustična – ne tamburaška instrumenta koji se koriste uz tambure u kraju odakle orkestar dolazi.

– Učesnici takmičenja izvode program koji se sastoji od:

a) slobodnog dela u kome učesnici izvode instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije bez žanrovskih ograničenja, kao i spletove kompozicija koji podrazumevaju delove pesama spojene u jednu muzičku celinu.

b) nova autorska kompozicija, festivalski žiri će ocenjivati u kategoriji – Najbolja nova kompozicija Tamburica festa.

Organizator zadržava pravo konačnog odabira repertoara, kao i korekcije vremena nastupa u zavisnosti od okolnosti u datom trenutku. Ukupno trajanje nastupa tamburaškog sastava je do 15 minuta.

Način prijavljivanja izvođača

Potrebno je da orkestri u pismenoj formi dostave Organizatoru Tamburica festa prijavu sa sledećim podacima:

1. Biografiju tamburaškog sastava. Obavezni elementi biografije su: puno ime i prezime svakog člana sastava i koji instrument svira. Puno ime i prezime osobe za kontakt sa brojem telefonom, adresom i e-mail adresom ako ima.

2. Spisak svih pesama koje će kandidati izvoditi na festivalu – sa imenima autora muzike, teksta i aranžmana. Preporuka je da na repertoaru bude što više opšte poznatih – popularnih kompozicija.

3. Sastavi koji izvode novu kompoziciju treba da dostave – pored naziva kompozicije i imena autora muzike, teksta i aranžmana – kao i tekst nove kompozicije, notni zapis ili audio snimak.

4. Što kvalitetniji audio ili video snimak sastava – može da bude i sa nastupa uživo. Audio snimak dostaviti na CD-u ili MP3 formatu, a video snimke poslati u DVD formatu.

5. Fotografije moraju biti tako urađene da se svi članovi sastava jasno vide i poslati ih na CD-u ili putem interneta.

Pristigli materijali na Konkurs za “Tamburica fest 2016.” će poslužiti Organizatoru za uvid u izvođački i estetski kvalitet prilikom odlučivanja o prijemu orkestara. Dostavljeni materijali na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za prijavljivanje je do 30. 03. 2016. godine.

Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu: Bulevar Jaše Tomića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

sa naznakom PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA TAMBURICA FESTU 2016.

Prijave se mogu dostaviti i elekronskom poštom na adresu:

[email protected] ili [email protected]

Organizator će obavestiti sve odabrane učesnike nakon odluke Selekcione komisije Festivala, najkasnije do 5. 04. 2016. godine.

Orkestri koji se budu kvalifikovali za takmičenje obavezuju se da pismeno potvrde svoje učešće Organizatoru najkasnije do 10. 04. 2016. godine.