09 Tamburaška skupina Dobreč Dragatuš – Slovenija 03