I.4. 5. 7. Daljine – Cecilija Rudić (Goran Tairović) – najbolja interpretacija, najbolji tekst i posebna nagrada za kompoziciju

I.4. 5. 7. Daljine – Cecilija Rudić (Goran Tairović) – najbolja interpretacija, najbolji tekst i posebna nagrada za kompoziciju