2. Mikloš Kovačević – najbolji primaš

2. Mikloš Kovačević – najbolji primaš