I.6 Treća nagrada kompozicija Đorđe Čavić – Ruža panonska

I.6 Treća nagrada kompozicija Đorđe Čavić – Ruža panonska