I.3 Treća nagrada za interpretaciju Renato Henc – Žalim dušo

I.3 Treća nagrada za interpretaciju Renato Henc – Žalim dušo