I.2 i I.5 Druga nagrada za interpretaciju Dušan Svilar – Svu noć pod čergom, Druga nagrada za kompoziciju Jovan Adamov

I.2 i I.5 Druga nagrada za interpretaciju Dušan Svilar – Svu noć pod čergom, Druga nagrada za kompoziciju Jovan Adamov