2017

Grand prix za najbolji orkestar festivala - Gradski tamburaški orkestar Banjaluka
Grand prix za najbolji orkestar festivala – Gradski tamburaški orkestar Banjaluka
Najlepša nova pesma - TO Biseri, Subotica, Srbija
Najlepša nova pesma – TO Biseri, Subotica, Srbija
Specijalna nagrada za negovanje tamburaške tradicije - Ansambl Zorule, Novi Sad, Srbija
Specijalna nagrada za negovanje tamburaške tradicije – Ansambl Zorule, Novi Sad, Srbija
Najbolji primaš - Danijel Meseljević, TS Šil dil daj, Vinkovci, hrvatska
Najbolji primaš – Danijel Meseljević, TS Šil dil daj, Vinkovci, hrvatska
Najbolji begešar, Marinko Piuković, TO Hajo, Subotica, Srbija
Najbolji begešar, Marinko Piuković, TO Hajo, Subotica, Srbija
Najbolji vokalni solista - Nino Veličkovski, Kumanovo, Makedonija
Najbolji vokalni solista – Nino Veličkovski, Kumanovo, Makedonija
Specijalna nagrada za umetnički izraz - Varaždinski tamburaški orkestar, Varaždin, Hrvatska
Specijalna nagrada za umetnički izraz – Varaždinski tamburaški orkestar, Varaždin, Hrvatska
Specijalna nagrada žirija medija - TO Šmartno, Slovenija
Specijalna nagrada žirija medija – TO Šmartno, Slovenija